NABÍZENÉ SLUŽBY

Provádíme komplexní servis spojený se správou, provozem a údržbou areálu, domů, technických celků i nebytových prostor. Našimi klienty jsou nejčastěji soukromí vlastníci, ale i veřejný sektor.

Nabízíme jim celou řadu služeb spojených s výkonem správy jako například úklidy, čištění komunikací, strážní služby, odvoz odpadu či technickou správu budov.

Historický výraznou součástí našich služeb je péče o zeleň ve všech jejích podobách. Realizace sadových úprav, zakládání parků a zahrad a komplexní údržba zeleně.

Také se věnujeme stavební činnosti, neboť dokážeme rychle zareagovat na danou potřebu, a zorganizovat stavbu či rekonstrukci, se zaštítěním a zkoordinováním všech zúčastněných profesí.

V neposlední řadě sledujeme nemovitostní trh, a jak jménem svým, tak jménem třetích osob, nemovitostí nakupujeme, prodáváme a pronajímáme.