Úklidové služby

- úklid kanceláří a společných prostor
- úklid výrobních prostor
- technický úklid výrobních prostor se specifickým zaměřením (např. s ohledem na PO, BOZP, apod.) vč. čištění jímek, nádrží, atd.
- speciální čištění (např. nanesení polymerních podlahových vosků)
- pravidelný úklid i jednorázové práce (mytí oken, čištění koberců a čalouněného nábytku, mytí fasád, výškové práce)
- dodávky hygienických potřeb

Zimní čištění komunikací:

- strojní a ruční odhrnování chodníků, komunikací, parkovacích ploch
- strojní a ruční posypy komunikaci (inertní, sůl)

Shazování sněhu ze střech

Letní/jarní/podzimní čištění komunikací:

- strojní a ruční zametání chodníků, komunikací, parkovacích ploch
- úklid po zimě
- úklid spadaného listí a využití odpadů kompostováním
- chemické ošetření komunikací (odplevelení)
- blokové čištění

Odvoz průmyslových odpadů na celém území ČR

- používáme moderní svozovou technikou (kontejnerová, valníková, cisternová, dodávková a speciální vozidla a další mechanizmy)
- přeprava nebezpečných odpadů v režimu ADR

Strážní služby

- ostraha a ochrana objektů
- fyzická ostraha 365 dní v roce, 24 hodin denně
- dohled nad osobami vstupujícími do objektu
- kontrola objektů a majetku na základě nepravidelných obchůzek
- dispečink, výjezdové jednotky
- pult centralizované ochrany (PCO), montáž EZS
- fyzický výcvik a proškolení pracovníků ostrahy

Technická správa budov

- provoz a údržba multitechnických zařízení
- součástí je vedení, provoz, monitoring, dále kurativní a preventivní údržba
- správa se týká těchto zařízení: topení, ventilace, klimatizace, rozvody elektřiny, sprinklery, garážová vrata, požární dveře, čerpadla, kanalizace, lapol atd.